خدمات قابل ارائه

ساخت اجزای ماشین آلات

ساخت اجزای ماشین آلات  
ادامه

تامین قطعات مصرفی و یدکی

تامین قطعات مصرفی و یدکی
ادامه

ماشینکاری و تراشکاری

ماشینکاری و تراشکاری  
ادامه

برشکاری CNC

برشکاری سفارش های شما با استفاده از دستگاه CNC  
ادامه

تعمیر و بازسازی دستگاه ها

تعمیر و بازسازی دستگاه ها و تجهیزات
ادامه