دستگاه های ماسه ساز

ماسه ساز ها شامل انواع

خرگوشی

 

از تولیدات این شرکت می باشند که شرح هر یک بهمراه نمونه هایی از محصولات تولید شده در زیر آمده است.

 

ماسه ساز خرگوشی
ادامه